Una tarda amb Julio Vaquero

Sessió
Una tarda amb
Julio Vaquero
25 de gener 2017


Per començar, una estona de conversa amb Julio Vaquero, durant la qual s'aborden temes relacionats amb la reailtat, la representació, la mirada, la correcció, l'objectivitat, la subjectivitat... amb referencies com Hockney.

A continuació, el Julio proposa als participants un exercici pràctic de mirada. Cadascú tria una de les diferents escenografies repartides per l'espai, i realitza un dibuix enfrontant-se a l'escena des de la màxima objectivitat. 
Una vegada s'ha acabat el dibuix, es lliura als participants la impressió d'una fotografia que reprodueix exactament l'enquadrement triat. Es calca la fotograia i es compara amb el dibuix anterior. Descobrim la impossibilitat de mirar com una càmera, malgrat les nostres habilitats, i la riquesa d'aquesta mirada subjectiva. 

Cap comentari:

Publica un comentari