OFERTA 2017-181.1.        Coaching

Assessorament professional per tal de madurar el llenguatge pictòric personal i assolir un bon nivell en la obra pròpia. El coaching implica treballar a l’espai dins l’horari estipulat, amb una certa autonomia, seguint un projecte personal clar.

DURADA: dimarts –  del 3 d’octubre al 19 de Juny, dimecres – del 4 d’octubre al 20 de Juny.
SESSIONS:  matí o tarda, de 4 hores
HORARI: dimecres de 9 a 13h o dimarts de 17 a 21h
COACH: matí - Josep Asunción, tarda - Gemma Guasch


1.2.        Laboratoris: Mirades pictòriques

Laboratoris de recerca i aprofundiment en el llenguatge personal a partir de propostes de treball. Es plantejaran temes i dinàmiques, amb suport d’autors històrics i contemporanis: La mirada constructiva, en la que es treballarà l’obra projectada, amb esbossos, dibuixos preparatoris i material visual, la mirada contemplativa que es centrarà en el silenci visual i el buit, a partir de l’espai, els degradats,els plans, els límits i la no narrativa, i la mirada física que es preocuparà de la presència material de la pintura, atenent als formats, dimensions, suports, aplicadors, etc.

DURADA: del 5 d’octubre al 21 de Juny.
SESSIONS:  matí o tarda de 4 hores.
HORARI: dijous de 9 a 13h o de 17 a 21h
DINAMITZACIÓ:  matí - Gemma Guasch, tarda -  Josep Asunción.


1.3.        Workshops
Encara en procés d’elaboració. A l'octubre sortirà la proposta definitiva. S’està pensant en els següents temes, entre d’altres:

-     Pintura sobre seda
-     Lettering
-     Transfers
-     Pintura amb IPad


1.4.        Sessions

Sessions d’una tarda o un matí entorn a un tema específic o amb un artista convidat. Es concretarà a l’octubre. S’està pensant en els següents temes, entre d’altres:

-     Fer visible la nostra obra a les xarxes socials. Quins canals i com ser-hi.
-     Dissenyar una direcció d’art sobre els nostres productes. Com ens volem mostrar.
-     Escriure i parlar sobre el que pintem. Reconèixer els trets significatius de la nostra obra i comunicar-los verbalment.


1.5.        Marató de dibuix
Sessions de dibuix del natural, per a escalfar motors, el dies 26,27 i 28 de setembre, de 10 a 13h i de 17 a 20h. Atenció: com l’any passat, són tres hores i no quatre. Gratuït només pels matriculats en matrícula completa. 2. Calendari de matriculació juny i setembre

- A l’Àgora a partir de la rebuda d’aquest mail fins que acabin les sessions el 22 de juny: durant el dia de vingueu.
- Darrera setmana de juny:  
            matins de dimecres 28 i dijous 29 de 10 a 13 h i
            tardes de dimarts 27, dimecres 28 i dijous 29, de 17 a 19h.

- Setembre: del 12 al 29 de dimarts a dijous de 17 a 19h.
Fora d’aquest calendari,  si cal podem establir una cita per telèfon o correu electrònic (agoracreart@gmail.com)
- Preus: segons oferta. Conslteu-nos per correu eectrònic (agoracreart@gmailcom), per telefon (931053426)  o venint en horari d'atenció.

3.   Observacions

 1. La matricula a qualsevol activitat de l’Àgora implica el compromís de pagament de la seva totalitat. El pagament de forma mensual no eximeix d’aquest compromís. Els casos excepcionals d’abandonament s’estudiaran a nivell individual.
2. Les recuperacions de classes perdudes s’hauran de fer dins l’horari habitual dels grups que s’ofereixen, d’acord amb el seu dinamitzador.
3. Els materials de cursos, workshops i sessions, normalment no van inclosos en els preus. Si així fos s’avisaria

Cap comentari:

Publica un comentari