OFERTA 2017-181.1.        Coaching

Assessorament professional per tal de madurar el llenguatge pictòric personal i assolir un bon nivell en la obra pròpia. El coaching implica treballar a l’espai dins l’horari estipulat, amb una certa autonomia, seguint un projecte personal clar.

DURADA: dimarts –  del 3 d’octubre al 19 de Juny, dimecres – del 4 d’octubre al 20 de Juny.
SESSIONS:  matí o tarda, de 4 hores
HORARI: dimecres de 9 a 13h o dimarts de 17 a 21h
COACH: matí - Josep Asunción, tarda - Gemma Guasch


1.2.        Laboratoris: Mirades pictòriques

Laboratoris de recerca i aprofundiment en el llenguatge personal a partir de propostes de treball. Es plantejaran temes i dinàmiques, amb suport d’autors històrics i contemporanis: La mirada constructiva, en la que es treballarà l’obra projectada, amb esbossos, dibuixos preparatoris i material visual, la mirada contemplativa que es centrarà en el silenci visual i el buit, a partir de l’espai, els degradats,els plans, els límits i la no narrativa, i la mirada física que es preocuparà de la presència material de la pintura, atenent als formats, dimensions, suports, aplicadors, etc.

DURADA: del 5 d’octubre al 21 de Juny.
SESSIONS:  matí o tarda de 4 hores.
HORARI: dijous de 9 a 13h o de 17 a 21h
DINAMITZACIÓ:  matí - Gemma Guasch, tarda -  Josep Asunción.


1.3.        Workshops
Encara en procés d’elaboració. A l'octubre sortirà la proposta definitiva. S’està pensant en els següents temes, entre d’altres:

-     Pintura sobre seda
-     Lettering
-     Transfers
-     Pintura amb IPad


1.4.        Sessions

Sessions d’una tarda o un matí entorn a un tema específic o amb un artista convidat. Es concretarà a l’octubre. S’està pensant en els següents temes, entre d’altres:

-     Fer visible la nostra obra a les xarxes socials. Quins canals i com ser-hi.
-     Dissenyar una direcció d’art sobre els nostres productes. Com ens volem mostrar.
-     Escriure i parlar sobre el que pintem. Reconèixer els trets significatius de la nostra obra i comunicar-los verbalment.


1.5.        Marató de dibuix
Sessions de dibuix del natural, per a escalfar motors, el dies 26,27 i 28 de setembre, de 10 a 13h i de 17 a 20h. Atenció: com l’any passat, són tres hores i no quatre. Gratuït només pels matriculats en matrícula completa. 2. Calendari de matriculació juny i setembre

- A l’Àgora a partir de la rebuda d’aquest mail fins que acabin les sessions el 22 de juny: durant el dia de vingueu.
- Darrera setmana de juny:  
            matins de dimecres 28 i dijous 29 de 10 a 13 h i
            tardes de dimarts 27, dimecres 28 i dijous 29, de 17 a 19h.

- Setembre: del 12 al 29 de dimarts a dijous de 17 a 19h.
Fora d’aquest calendari,  si cal podem establir una cita per telèfon o correu electrònic (agoracreart@gmail.com)
- Preus: segons oferta. Conslteu-nos per correu eectrònic (agoracreart@gmailcom), per telefon (931053426)  o venint en horari d'atenció.

3.   Observacions

 1. La matricula a qualsevol activitat de l’Àgora implica el compromís de pagament de la seva totalitat. El pagament de forma mensual no eximeix d’aquest compromís. Els casos excepcionals d’abandonament s’estudiaran a nivell individual.
2. Les recuperacions de classes perdudes s’hauran de fer dins l’horari habitual dels grups que s’ofereixen, d’acord amb el seu dinamitzador.
3. Els materials de cursos, workshops i sessions, normalment no van inclosos en els preus. Si així fos s’avisaria

Una tarda amb Victòria Rabal


sessió
Una tarda amb
Victòria Rabal
14 de juny 2017

Una experiència de GYOTAKU amb Victòria Rabal. Una tècnica antiga japonesa d'estampació amb tinta xinesa i peixos del natural. El que va començar amb finalitats comercials, és aquí un recurs artístic poètic que evoca la bellesa i la mort alhora.

Després d'una rica introducció en el Gyotaku, mostrant-nos el seu projecte de llarga durada que va culminar amb una exposició a Les Drassanes de Barcelona i altres indrets, com Japó, La Victòria ens va fer passar a la pràctica. 
 


 
 


Una tarda amb VicençViaplana

Sessió
Una tarda amb
Vicenç Viaplana
24 de maig 2017

La sessió s'ha enfocat de foma molt pràctica i experimental. Es tracta de treballar generant veladures per capes. El resultat és un món poètic de suggerencies visuals: formes, atmosferes, espais i traços.
s'ha limitat la gamma cromàtica a un sol color més blancs i negres.Alguns dels resultats