OFERTA 2014-15


1.1. Coaching
Assessorament professional per tal de madurar el llenguatge pictòric personal i assolir un bon nivell en la obra pròpia.
DURADA: d’octubre a juny.
SESSIONS: matí o tarda, de 4 hores.
HORARI: dimecres de 9 a 13h o dimarts de 17 a 21h.
COACH: matí - Josep Asunción, tarda - Gemma Guasch.

1.2. La llum 
(laboratori quadrimestral)
Laboratori de recerca entorn a la llum. Aprofundir en els aspectes lumínics de la pintura: valors, escala, contrast, clarobscur, temperatura, atmosfera. Es treballaran diverses tècniques seques, humides i mixtes.
DURADA: d’octubre a febrer.
SESSIONS: matí de 4 hores.
HORARI: divendres de 9 a 13h.
DINAMITZACIÓ: Gemma Guasch i Josep Asunción (alternant-se segons exercicis).

1.3. El color 
( laboratori quadrimestral)
Laboratori de recerca entorn al color. Aprofundir en els aspectes cromàtics de la pintura: tons, valors, saturació-neutralització, gammes cromàtiques tradicionals i noves, interacció de color. Es treballaran diverses tècniques seques, humides i mixtes.
DURADA: de febrer a juny.
SESSIONS: matí de 4 hores.
HORARI: divendres de 9 a 13h.
DINAMITZACIÓ: Gemma Guasch i Josep Asunción (alternant-se segons exercicis).

1.4 Tècniques Aquoses
Laboratori de recerca entorn a les tècniques aquoses: aquarel·la, tintes, acrílics líquids i substàncies. S’aprofundirà en el color i la representació, així com la creació de resultats més experimentals. Resolució de projectes pictòrics personals, ja siguin figuratius o abstractes a partir de propostes conduïdes.
DURADA: d’octubre a juny.
SESSIONS: matí de 4 hores.
HORARI: dijous de 9 a 13h.
DINAMITZACIÓ: matí -Gemma Guasch.

1.5. Noves figuracions
Aprofundiment en la pintura figurativa, a partir de propostes concretes, amb artistes de referència contemporanis que aborden els aspectes del llenguatge pictòric ACTUAL: apropiacionisme, revisionisme, realisme, consciència social, neoprimitivisme i neolirisme.
DURADA: d’octubre a juny.
SESSIONS: tarda de 4 hores.
HORARI: dijous de 17 a 21h.
DINAMITZACIÓ : Josep Asunción.

1.6. Taller de Pintura
Aula de pintura. Pintar la realitat de manera clara, precisa i fresca amb diferents tècniques i suports a partir de propostes concretes (paisatge, figura i objecte.). Exercicis adaptats al nivell de cadascú.
DURADA: d’octubre a juny.
SESSIONS: matí de 4 hores.
HORARI: dimecres de 9 a 13h o dimarts de 17 a 21h.
DINAMITZACIÓ matí - Josep Asunción, tarda - Gemma Guasch.

1.7. Sessions de dibuix
Tallers puntuals de dibuix per a desenvolupar l’observació i comprensió de les formes i l’espai, així com per a assolir un major grau de seguretat i sensibilitat en el traç.
Es treballarà de forma intensiva en sessions de molt curta durada (una tarda o un matí...) periòdicament.

HORARI: dilluns matí de 9 a 13h o tarda de 17 a 21h, segons calendari. La mateixa sessió s’ofereix en horari de matí i de tarda.
DINAMITZACIÓ: Gemma Guasch, Josep Asunción i altres professionals a determinar segons la temàtica de la sessió.

1. Dibuix Sumi-e. Realitzat
Dibuix del natural aplicant la tècnica oriental del Sumi-e: dibuix directe, sense correccions, sintètic i de traç dinàmic, aplicat amb pinzell sobre paper. Començarem amb dibuixos de petit format experimentant amb els tipus de pinzell, l’energia del traç, la velocitat, la densitat de la tinta i la composició, valorant el buit. Acabarem amb dibuix de gran format fent participar més el cos en l’execució del traç.
Dates: dilluns 20 d’Octubre de 9 a 13h i dilluns 27 d’Octubre de 17 a 21h.
Tècniques: pinzell sec, pinzell humit i aiguada.
Materials: tinta xinesa i pinzells per a tintes, aquarel·la o orientals, si se’n té.
Suports: mínim 20 papers orientals i de dibuix (Ingrés, croquis, etc.) de mida petita i mitjana i 2 papers orientals de gran format no més grans de 200x100cm.

2. Apunts ràpids amb projeccions Realitzat
Sessió intensiva d’apunts a partir de models projectats que tradicionalment no s’inclouen en les classes de dibuix i formen part del quotidià. Hi ha tres blocs de projeccions que es repeteixen dos cops reduint paulatinament el temps de projecció, el que ajuda a executar un dibuix cada vegada més ràpid, segur i encertat. Els tres blocs són: 1.elements d’estructura corba, 2.elements d’estructura recta i 3.animals i persones en moviment.
Dates: dilluns 17 de Novembre de 9 a 13h i dilluns 24 de Novembre de 17 a 21h.
Tècniques: línia i taca tramada i texturada.
Materials: barres de grafit tou i llapis.
Suports: papers de dibuix dinA3 en bloc o solts.

3. Dibuix de figura humana amb tintes ferruginoses Realitzat
Dibuix del natural de figura humana aprofitant els resultats atractius que ofereix la tinta ferruginosa. Es treballarà a partir de la silueta, el clarobscur, la línia contorn-dintorn i l’experimentació en textures i coloracions pròpies d’aquesta tècnica (granulacions, cristal·litzacions, blaus, morats, negres). L’objectiu és experimental i productiu: nombrosos dibuixos a partir de poses de curta durada.
Dates: dilluns 15 de Desembre de 9 a 13h i de 17 a 21h.
Tècniques: línia i taca aiguada i efectes texturals.
Materials que aporta l’Àgora: àcid tànic i sulfat de ferro per a crear la tinta ferruginosa
Materials que aporta cada alumne: aigua oxigenada, tintes artístiques i tinta xinesa per a enriquir la sessió. Pinzells, canya, plomí (opcional).
Suports: papers variats que aportarà l’alumne (d’aquarel·la, dibuix, couché, etc.) de mida petita i mitjana.

4. Dibuix i hemisferi dret. Autoretrat Realitzat
Sessió de treball amb l’hemisferi cerebral dret, que parteix d’exercicis que ajuden a desenvolupar la part intuïtiva i creativa del cervell. Es dibuixarà a partir d’entendre les formes establint petites relacions espacials dins de l’objecte, en comptes de concebre’l des de la seva estructura formal.
Dates: dilluns 23 de Febrer  de 17 a 21h.
Tècniques: del detall a la totalitat en rostre, mans i peus, dibuix a la inversa, dibuix d’espais buits, etc.
Materials: llapis, retoladors, bolígrafs .
Suports: papers de dibuix de mida petita, màxim dinA3, en bloc o solts.

5. Dibuix d’animals anulat
Sessió de dibuix del natural amb mascotes. S’analitzarà la seva morfologia, la texturació (pèl, ploma...) i l’expressivitat postural. Es treballarà l’apunt ràpid monocromàtic de línia i taca i el dibuix una mica més elaborat amb color.
Dates: dilluns 2 de Març de 17 a 21h.
Tècniques: clarobscur de fort contrast, línia per a contorn i textura, taca texturada seca i humida.
Materials: llapis, llapis de colors, barra de grafit i aquarel·la .
Suports: papers de dibuix i d’aquarel·la de mida petita, màxim dinA3, en bloc o solts.

6. Dibuix de figures grupals (2 models alhora)
Dibuix del natural de figura humana amb una parella de models alhora. L’enfocament és realista; es realitzaran dos dibuixos de llarga durada a partir de la mirada atenta i oberta a la força expressiva i lírica dels dos cossos interactuant.
Dates: dilluns 18 de Maig de 17 a 21h.
Tècniques: anàlisi, estructuració i dibuix realista per línia i taca.
Materials: carbonet o creta, drap de cotó, goma.
Suports: 2 papers de dibuix de qualitat Fabriano o Ingres, de 70x100cm.

7. Dibuix abstracte
Creacions abstractes a partir del llenguatge específic del dibuix: la línia modulada, la taca, la llum, la composició, l’essencialitat. Es treballarà amb respostes mentals i reflexives i respostes més impulsives i directes, tant amb tècniques seques com humides i mixtes.
Dates: dilluns 11 de Maig de 17 a 21h.
Tècniques: modulació de línia i de taca texturada i difuminada amb tècniques seques i humides.
Materials: propis de tècniques seques (carbonet, cretes, pastel, grafit, goma,...) i humides (tintes, aquarel·la, pinzells, canya, plomí,...).
Suports: papers variats de dibuix i d’aquarel·la de formats petits i mitjans, màxim de 70x100cm. També papers de colors (tipus Canson).

8. Dibuix d’anatomia (model culturista).
Dibuix analític per a comprendre la musculatura del cos humà. A partir d’apunts impresos i de l’ajut d’un model culturista professional (campió de Catalunya i Europa en la seva categoria). Es treballarà l’observació atenta dels principals grups musculars: tòrax, abdomen, esquena, braços i cames, prenent apunts del natural i anomenant els muscles segons apareixen en cada postura del model.
Dates: dilluns 25 de Maig de 17 a 21h.
Tècniques: línia i trama.
Materials: llapis de diferents dureses (2H, HB, 2B o similars) i goma.
Suports: paper de dibuix dinA3.


1.8. Sessions de Creativitat
Tallers puntuals per tal de desbloquejar la creativitat i fer emergir resultats nous a partir de propostes concretes (poesia, música, materials, etc.)
Es treballarà de forma intensiva en sessions de molt curta durada (una tarda, un matí...) periòdicament.

HORARI: dilluns matí de 9 a 13h o tarda de 17 a 21h, segons calendari. La mateixa sessió s’ofereix en horari de matí i de tarda, excepte les sessions de fotografia, que tenen continguts diferents.
DINAMITZACIÓ: Gemma Guasch, Josep Asunción i altres professionals a determinar segons la temàtica de la sessió.

1. Mètodes creatius del Surrealisme. Realitzat
El Surrealisme representa una eclosió de creativitat en les avantguardes del segle XX pel que fa a la invenció de mètodes que estimulen la llibertat creadora. En aquesta sessió s’aplicaran alguns d’aquests exercicis, alguns individuals i altres en grup.
Dates: dilluns 6 d’Octubre de 9 a 13h i dilluns 13 d’Octubre de 17 a 21h.
Tècniques: cadàver exquisit, decalcomania, frottage, grattage, collage.
Materials: propis de la pintura (acrílics, tintes artístiques...), i del dibuix (barra de grafit, carbonet o creta). Pinzells, cola pel collage.
Suports: 2 fulls grans de paper basik de 250gr, de 70x100cm, diversos papers dinA3 de qualitat aquarel·la i de dibuix .

2. Creativitat a partir de la resposta dels materials. Realitzat
Els materials reaccionen de manera diferent entre si i ens proporcionen efectes que estimulen respostes creatives no previstes. Aquesta sessió té un caire experimental que implica risc i imaginació a l’hora de fer reaccionar materials pictòrics coneguts i també desconeguts, que potser provenen d’altres camps no propis de la pintura.
Dates: dilluns 3 de Novembre de 9 a 13h i dilluns 10 de Novembre de 17 a 21h.
Tècniques: Mixtes, reaccions aquoses-greixoses-alcohòliques.
Materials: pictòrics aquosos (acrílic i tintes) i greixosos (oli, esmalts o vernissos) i no pictòrics (iode, vi, te, cafè, etc.)
Suports: variats de mida i de tot tipus (papers, cartrons, teles, fustes, etc.)

3. La creativitat a partir del joc. Realitzat
Durant el segle XIX es va valorar el joc educatiu com a font per a desenvolupar maneres de fer noves i creatives. El joc constructiu aporta solucions diferents a reptes creatius, variants compositives, noves temàtiques, combinacions de colors i d’espais, etc. Les sessions consistiran en moments de joc combinats amb moments de creació pictòrica, fent fluir el pensament d’una manera sorprenent.
Dates: dilluns 1 de Desembre de 9 a 13h i de 17 a 21h.
Tècniques: jocs de construcció (blocs de fusta, Tente, Lego, Knex,...) i plastilina, combinat amb tècniques pictòriques.
Materials: acrílics, tintes artístiques, aquarel·la, ceres, ....a triar. Els jocs els aporta l’Àgora.
Suports: variats de mida i de tot tipus (papers, cartrons, teles, fustes, etc.)

4. Fotografia creativa Realitzat
La càmera fotogràfica pot ser una eina per a la creació, més enllà del seu ús habitual documental. Aprenent a usar tres funcions bàsiques de la càmera digital, els assistents a la sessió aconseguiran resultats sorprenents que més endavant podran aplicar a la seva pintura. La sessió del matí consistirà en treballar a partir d’objectes, espais i textures jugant amb la profunditat de camp, el macro i filtres de colors.
Dates: dilluns 12 de Gener de 9 a 13h
Tècniques: tècniques de captura fotogràfica bàsiques i tècniques d’il·luminació i filtres.
Materials: càmera fotogràfica digital que permeti fotografiar en posició manual (M), no cal que sigui de gamma alta, ni reflex. Cal preveure que la bateria aguanti una sessió llarga i que es disposi de suficient memòria (és aconsellable disposar de dos bateries.)
Suports: digital, no es pintarà; el material visual servirà per a posteriors treballs pictòrics a títol personal.

5. Paraula i creativitat 1: binomi fantàstic i diagrama de l’aranya Realitzat
Alguns mètodes que s’empren per a la creació no estrictament pictòrica (publicitat, il·lustració, literatura,...) poden resultar molt útils a l’hora d’abordar un projecte pictòric personal. Les dos sessions de paraula i creativitat tenen en comú que la paraula serà la generadora de la creació visual.
Dates: dilluns 2 de Febrer de 9 a 13h i dilluns 9 de Febrer de 17 a 21h
Tècniques: binomi fantàstic i diagrama de l’aranya.
Materials: propis de la pintura, a triar (acrílics, aquarel·la, pinzells, etc.)
Suports: variats de mida i de tot tipus (papers, cartrons, teles, fustes, etc.)

6. Creativitat i objecte anulat
Mètode de creació basat en la relació entre l’estímul i la resposta. Durant la sessió es realitzarà un seguit d’obres pictòriques que es construiran de forma processual, sense disseny previ, segons uns objectes que s’aniran distribuint i intercanviant . El mètode permet obrir la receptivitat als estímuls formals (color, forma, textura...) i conceptuals (simbologia, records, sensacions...) d’objectes quotidians.
Dates: dilluns 9 de Març de 9 a 13h
Tècniques: anàlisi, estructuració i dibuix realista per línia i taca.
Materials: propis de la pintura (acrílics, tintes artístiques...), i del dibuix (barra de grafit, carbonet o creta). Pinzells, etc.
Suports: variats de mida i de tot tipus (papers, cartrons, teles, fustes, etc.)

7. Paraula i creativitat 2: poesia i lettering
Alguns mètodes que s’empren per a la creació no estrictament pictòrica (publicitat, il·lustració, literatura,...) poden resultar molt útils a l’hora d’abordar un projecte pictòric personal. Les dos sessions de paraula i creativitat tenen en comú que la paraula serà la generadora de la creació visual.
Dates: dilluns 20 d’Abril de 9 a 13h i dilluns 27 d’Abril de 17 a 21h.
Tècniques: lettering (retolació cal·ligràfica i amb plantilles i tampons) i texts poètics.
Materials: propis del dibuix i de la pintura (retoladors, tintes, plomins, aquarel·la, acrílics, pinzells, canya...) i plantilles i tampons d’abecedaris, si se’n disposa. També tisores i cola per a collage.
Suports: variats de mida i de tot tipus (papers, cartrons, teles, fustes, etc.)

8. Creació i ritme en gran format
La música posa en marxa el cos i ajuda a l’execució d’una gestualitat alliberada. A partir de quatre gèneres musicals diferents, es crearan obres pictòriques d’arrel sensorial, estructurades i desenvolupades des de l’hemisferi dret, intuïtiu. El gran format permet una gran expressivitat i llibertat creativa, alhora que implica una major participació del cos en els traços.
Dates: dilluns 18 de Maig de 9 a 13h
Tècniques: traç i taca (gest i textura.)
Materials: acrílics, pinzells grans i esponges.
Suports: lliure (papers, teles,...) mínim 70x100 cm., màxim 200x100 cm.


1.9 . Workshops

Transfers  Realitzat
Professor: Jordi Lafon
DURADA: 16 h
SESSIONS: 4 sessions de 4 hores
CALENDARI I HORARI: Novembre, 2 grups: dimarts de 9 a 13h i dimecres de 17 a 21h

Petit format 1: Mini Creacions amb tampografia i collage. Realitzat
Professor: Jorge Caballero
DURADA: 16h
SESSIONS: 4 sessions de 4 hores.
CALENDARI: del 2 al 24 de febrer.
HORARI A DETERMINAR segons demanda: dimarts de 9 a 13h o dimecres de 4:30 a 8:30H

Petit format 2: El llibre d’artista.
Professor: Poncho Martínez
DURADA: 16h
SESSIONS: 4 sessions de 4 hores.
CALENDARI I HORARI A DETERMINAR: maig-juny

Cap comentari:

Publica un comentari